Inbjudan till ”Tryggt och resilient Norden”

Välkommen till seminarium kring Nordiskt krisberedskap. Nordiska ministrar ansvariga för civil beredskap håller sitt möte i Helsingfors i September. I samband med mötet Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland och inrikesministeriet ordnar seminariet ”Tryggt och resilient Norden”. Seminariets syfte är lyfta fram samarbete kring krisberedskap samt diskutera dess framtid. Seminariet ordnas i samarbete med Elisabeth Rehn Bank of Ideas, Civilförsvarsförbundet och Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund. Seminariet tolkas på finska och svenska.
Anmälningar och yttre information: