Samverkansövning för FRG i Skåne

Vid hantering av ammoniak från fartyg till tankbil i Ystads hamn uppstod ett läckage. Uppgiften för FRG blev att upprätta en trygghetspunkt i Medborgarhuset i Glemmingebro öster om Ystad.

Nio personer bemannade trygghetspunkten och resterande 20-talet FRG:are fick agera hjälpsökande. FRG:are fanns på plats från Landskrona, Vellinge, Sjöbo och Sydkustens FRG.

Trygghetspunkten hade yttre vakt, ankomstregistrering, radiokommunikatör, ledningsgrupp och personal för omhändertagande av de hjälpsökande.

Personalen på trygghetspunkten kom att möta de mest skiftande personligheter och arbetssituationer, exempelvis strömavbrott, inställd tågtrafik mellan Ystad och Simrishamn, olyckstillfällen och sjukdomsfall. Allt skulle lösas på bästa möjliga sätt.

Efter några arbetsamma timmar avbröts övningen för genomgång, där alla fick framföra sina synpunkter på hur man upplevt det hela. Dagen avslutades med lunch, rivning av trygghetspunkten och hemfärd.

Övningen gav mersmak och man kommer att fortsätta arbeta med gemensamma övningar för att bygga vidare på den goda och effektiva FRG-organisationen i södra Skåne.

Text: Svedala FRG

Foto: Sydkustens FRG