Civilförsvarsförbundet i Almedalen

Civilförsvarsförbundet deltar i år i Almedalen i Visby genom förbundsordförande Sven Lindgren och andre vice förbundsordförande Ida Texell.

Onsdag 6/7 anordnar Upplands-Bro kommun seminariet ”De frivilliga – en alltför avgörande resurs i den svenska krisberedskapen?” Samhällsfrågan som ställs är ”Är de frivilliga en alltför avgörande resurs i den svenska krisberedskapen? Vilka utmaningar och möjligheter finns med att använda frivilliga resurser? Är de organiserade för att kunna ta detta stora ansvar? Hur ska de organiseras? Och hur behåller man människor engagerade?”. Ida Texéll deltar som representant från Civilförsvarsförbundet.

Tid och plats: 6/7 kl 1000-1100 Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Furuliden

 

Torsdag 7/7 anordnas seminariet ”Vår sårbara livsmedelsförsörjning” av Livsmedelsverket, Region Gotland, Länsstyrelsen Gotland samt Försvarsmakten. Samhällsfrågan som ställs är ”Hur ser Sveriges livsmedelsförsörjning ut idag och hur ser förutsättningarna ut nu när planeringen för ett civilt försvar ska återupptas? Vem ansvarar för livsmedelsförsörjningen på nationell, regional och lokal nivå? Hur påverkar vår självförsörjningsgrad krisberedskapen?”. Sven Lindgren deltar som representant för Civilförsvarsförbundet och Hushållningssällskapens förbund samt modererar seminariet.

Tid och plats: 7/7 kl 1300-1415 Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

 

Bild: Jan Björklund, Liberalerna, inledde årets Almedalsvecka. Foto: Region Gotland