Vad vore samhället utan dig?

Du och alla andra som delar med dig av din egen tid, kompetens och erfarenhet för att medmänniskors liv ska bli så säkert, tryggt och bra som möjligt är tillsammans en omistlig del av samhället. Staten och kommunerna skulle inte klara av att fullt ut ta ansvar utan er. Det gör er till en resurs som ingen befattningshavare med ansvar inom det offentliga, som är insiktsfull och proaktiv, kan låta bli att inkludera när behov ska mötas. Jag hoppas att du får och kan känna deras erkänsla både före, under och efter händelser som du och andra frivilliga tas till vara i. När även medmänniskor, som du varit med om att hjälpa, ger dig sin eloge blir det liksom grädde på moset. Du är guld värd!