Totalförsvarsstudiens slutsats

På uppdrag av något som heter Totalförsvarsstiftelsen har en totalförsvarsstudie genomförts. Den har kommit fram att ”behovet är oöverskådligt. Sverige har monterat ned nästan alla förmågor att möta ett allomfattande antagonistsikt angrepp (det som kallas hybridkrigföring) och nu måste vi snabbt höja tröskeln på många fler områden än det militära försvaret”. Totalförsvarsstudien görs fristående från myndigheter såsom Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den har delgivits närmast berörda departement. Politikerna har fått tillgång ett fylligare beslutsunderlag. Det är alltid bra – för Sveriges befolkning!