Anmäl dig till utbildningar inom FRG

Är du engagerad i Frivilliga Resursgruppen, FRG? Kolla då upp vilka utbildningar som äger rum och anmäl

dig på FRG-sidan.

 

Följande utbildningar äger rum fram till årsskiftet:

Observera! Glöm inte att gå in på FRG-sidan snarast för att ta reda på sista anmälningsdag.

FRG-ansvarig grundutbildning, 2-4 september, Stockholm

FRG-ansvarig fortbildning, 23-24 september, Stockholm, 21-22 oktober, Växjö

FRG-ledare grundutbildning, 23-25 september, Södertälje, 28-30 oktober, Södertälje

FRG-ledare fortbildning, 3-4 september, Södertälje

Kriskommunikation för FRG:are, 23-25 september, Malmö, 30 september-2 oktober, Södertälje, 7-9 september, Södertälje, 21-23 oktober Södertälje

Stabskunskap för FRG, 1 oktober, Stockholm, 15 oktober, Umeå, 29 oktober, Göteborg, 12 november Växjö

FRG grundutbildning. Tag kontakt med Civilförsvarsförbundets personal för FRG och stöd i organisationsutv. i ditt distrikt.

I händelse av felskrivning gäller datum och plats på FRG-sidan.