Tips om råd för kommunikation

I den mån flygblad och foldrar tas fram lokalt så finns alltid möjligheten att få kommentarer från kommunikationsansvarig på förbundskansliet. Det gäller både färg och form samt på innehåll med stavning och särskrivningar. Syftet är inte att kommunikationsansvarig ska ”lägga sig i” utan för att vi ska ge en så professionell bild som möjligt i all vår kommunikation, oavsett hur den sker. Ett grundtips är att studera upplägget av förbundets foldrar för att få ett liknande formspråk samt att köra alla texter genom Word eller annan ordbehandlare för att undvika stavfel med mera. Tänk också på att vi i svenskan skriver ihop och undviker särskrivningar (som i exempelvis engelskan). Vi skriver exempelvis kulglass och inte kul glass eller ”gå alltid lättpackad i fjällen” i stället för ”gå alltid lätt packad i fjällen”, vilket är en väldig skillnad. Ibland kan man också stoppa in ett bindestreck för att förtydliga: rengörings-kit i stället för rengöringskit.