Engagemang i Civil AB kommer att ge del i intäkterna

Civil AB är en möjlighet för hela Civilförsvarsförbundet att bidra till finansieringen av den verksamhet som inte är statliga eller kommunala uppdrag. Civil AB redovisar visserligen vinst, men bolagsstyrelsen konstaterar att försäljningen måste öka ytterligare. Intresset i organisationen är inte tillräckligt stort, men möjligheterna att hitta kunder finns och är dessutom goda. Lokalföreningar, distrikt, säljare och utbildare, alla har en möjlighet att dra nytta av Civilförsvarsförbundets kommersiella verksamhet. Bolagsstyrelsen har därför beslutat att alla som bidrar till att Civil AB:s försäljning ökar ska få del av intäkterna. Mer information om detta lämnas senare.

 

Civil AB är inte vilket bolag som helst. Det är en del av ägarens, det vill säga Sveriges Civilförsvarsförbund, samhällsnyttiga verksamhet. Bolaget finns för att stöda den ideella verksamheten och för att förbättra den självständighet som är en viktig faktor för möjligheterna att bidra till säkrare och tryggare liv. Staten och kommunerna fixar inte allt på egen hand. Verksamheten bygger i hög grad på att dra nytta av Civilförsvarsförbundets lokala närvaro och goda renommé. Genom Civilförsvarsförbundets medlemmar och funktionärer vänder vi oss i första hand till företag och offentliga organ där vi har egna ingångar eller känner någon som har det. 2017 fyller Sveriges Civilförsvarsförbund 80 år. Det visar att vi är en både närvarande och uthållig aktör. När verksamheten sköts genom Civil AB är det därför viktigt att berätta lite om Civilförsvarsförbundet och att erbjuda medlemskap.

 

Styrelsen för Civil AB består av Sven Lindgren, ordförande, Georgios Kontorinis, Mikael Dunbäck, Robert Erlandsson och Anders M. Johansson, som utöver att vara generalsekreterare även är VD i bolaget.

 

Länk till foldern ”Låt oss hjälpa varandra när olyckan är framme”