Regeringen utvärderar flyktingsituationen 2015

Förra årets gjorde Sverige sin största humanitära insats sedan andra världskriget. Då var det framförallt judar som fick en hjälpande hand från svenska folket i nödens stund. Nu är det människor från mer eller mindre kollapsade stater och statsskick i Mellanöstern och Afrika som söker svensk hjälp bort från krig och elände.

Regeringen skriver att 163 000 människor sökte asyl i Sverige under 2015, varav drygt 35 000 var ensamkommande barn och ungdomar. Antalet asylsökande i Sverige uppgick till nästan 80 000 bara under perioden oktober och november.

– ­­­Förmågan att hantera svåra påfrestningar som samhället kan ställas inför behöver ständigt utvecklas. Det är därför viktigt att en större händelse som påtagligt påverkar flera av samhällets funktioner följs upp och utvärderas så att lärdomar kan dras för framtiden säger inrikesminister Anders Ygeman.

Utvärderingen får i uppdrag att:

  • kartlägga händelseförloppet,
  • analysera regeringens, de statliga myndigheternas, kommunernas och landstingens respektive ansvar och beredskap inför situationen samt deras och civilsamhällesaktörers hantering av situationen,
  • utifrån kartläggning och analys redogöra för vilka lärdomar som kan dras

Till särskild utredare har Gudrun Antemar, lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, utsetts. Antemar har tidigare bland annat lett utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Utvärderingen ska redovisas senast den 28 februari 2017.

Under hösten och fram till och med januari gjorde FRG runt om i landet över 35 000 timmar som hjälp i flyktingmottagandet. Det motsvarar ungefär 18 helårsarbetande.

 

Bild: Inrikesminister Anders Ygeman. Foto: Anders J Andersson