Mikroplast i mask i åkermark

En studie visar att även daggmaskar påverkas av plastpartiklar i jorden. Maskarnas tillväxt hämmas av plasten och plasten kan i värsta fall spridas ned i jordlagren och ned i grundvattnet. Daggmaskarna är nödvändiga i vårt ekosystem och därmed för vår föda. Sedan tidigare vet man att organismer i haven påverkas av plasten. Man tror att det finns från 7 000 till 35 000 ton plast i haven.

– I princip hittar vi mikroplast i alla miljöer där vi tittar efter det i dag. Det är infruset i arktiska isar, i avföring från pälssälar på Antarktis, det finns i hav, sediment och sötvatten. Det är oroande och vi bör agera för att minska tillförseln, säger Marie Löf vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, till Sveriges Radio.

Det görs försök att minska mängden plast som spolas ut i haven. Det finns nya tvättmaskiner med filter som minskar mängden plast som spolas ut i avloppen, exempelvis från fleecekläder gjorda av återvunnen plast. I Sverige har regeringen ett lagförslag på sitt bord som går ut på att förbjuda mikroplaster i kroppsvårdsprodukter. I exempelvis Bromma reningsverks Nockebyanläggning i Stockholm arbetas det för att fånga upp så mycket som möjligt av plasten. Det renade avloppsvattnet skickas sedan till Norrenergis fjärrvärmeverk i Solna för värmeåtervinning innan vattnet via Saltsjötunneln släpps ut utanför Kastellholmen i centrala Stockholm i Saltsjön (Östersjön).

 

Bild: Även daggmasken (Lumbricus) påverkas av plast som släpps ut i naturen, exempelvis på åkermark genom slam från reningsverk. I värsta fall kan plasten sprida sig ned i jordlagren ned till grundvattnet.

 

Foto: Klasse im Garten/Flickr