Förbundet aktivt i ISO-standardiseringen av spontanfrivillighet vid kris

Civilförsvarsförbundet ingår sedan nyår i den tekniska kommitté hos SIS som arbetar med att ta fram en ISO-standard, som ger vägledning för hur aktörer ska kunna använda spontanfrivilliga. Civilförsvarsförbundet företräds i kommittén av utbildningschef Jan Alsander. Initiativet till standardiseringen kommer från Storbritannien och har väckt ett stort intresse i många länder. Förslaget till standardisering är nu ute på remiss och SIS ska under sommaren lämna sina synpunkter vidare till ISO. Förslaget innehåller bland annat riskbedömning kopplad till användandet av frivilliga, lednings-och samverkansfrågor, lämpliga uppgifter och frågor kring skador och ansvar.
Civilförsvarsförbundet har under många år utbildat FRG i 30-minutersmetoden, som är en metod för hur en aktör kan ta emot spontanfrivilliga. Metoden har fungerat mycket bra både vid övningar och i skarpa lägen. När ISO standarden är beslutad kommer vi att anpassa 30-minutersmetoden till den nya standarden. ISO standarden ersätter inte 30-minutersmetoden utan metoden kommer att behövas som en praktisk handledning i hur mottagandet och användandet av spontanfrivilliga kan ske.
Remissen finns på engelska under denna länk. Om du har några synpunkter på innehållet så är du välkommen att lämna dessa till Jan Alsander, e-post jan.alsander@civil.se senast den 14 juni.