Budget för 2016 och ny personalorganisation

Budgeten för 2016, som förbundsstyrelsen beslutade om vid sitt senaste möte, innehåller ett antal förändringar. Personalstyrkan minskas till nio personer. Varje region bemannas nu med vardera en tjänsteman vars uppgift blir att arbeta med FRG och stöd i organisationsutveckling. På förbundskansliet är det fem tjänster: en vardera för administration, ekonomi, kommunikation (halvtid), uppdragsutbildningar samt ledning med organisationsutveckling och samordning. Den nya organisationen har förhandlats enligt MBL. Under fliken ”Kontakt” på hemsidan finns kontaktuppgifter. Övriga jobbar kvar under sin uppsägningstid. Förbundet har tvingats till denna smärtsamma åtgärd av ekonomiska skäl.

 

Ytterligare en åtgärd är att medlemstidningen Civil tar en paus tillsvidare för att spara pengar. En följd av det blir att vi skruvat om förbundets nyhetsbrev så att det nu fått en ny form med förnyat innehåll och upplägg och ersätter tidningen och det tidigare nyhetsbrevet. Samtidigt lyfts informationen till instruktörer och FRG-ansvariga ut ur nyhetsbrevet och skickas enbart till berörda.

 

Från den 1 augusti 2016, eller det tidigare datum som har överenskommits, tar förbundsstyrelsen över ansvaret för utbetalningar av arvoden och ersättningar till instruktörer och spelledare etcetera. Det gäller även andra kostnader som den verksamheten innebär. Mer information om detta kommer till berörda funktionärer. Genom åtgärden avlastas distrikten administrativa arbetsuppgifter till förmån för direkt verksamhet.

 

Förbundsstyrelsen beslutade även vid sitt senaste möte att ny fadder i Blekinge blir förbundsordförande Sven Lindgren och ny fadder i Kristianstad blir Jan Björkman. De tar över fadderskapet från Britt Sturestam som av personliga skäl avsagt sig uppdraget i förbundsstyrelsen och sina övriga uppdrag i förbundet.