Kraftsamling i Norrbottens län

Civilförsvarsförbundet i Norrbottens län har haft gemensam kraftsamling för verksamhetsåret. Förtroendevalda och medlemmar från hela länet var inbjudna. En återblick över det gångna verksamhetsåret gjordes. Störst var insatsen för att hjälpa kommunerna i flyktingmottagandet via Frivilliga Resursgruppen, FRG.

– Under en kort men intensiv period kunde vi mobilisera ett stort antal frivilliga, sa Agneta Lipkin från Kalix, till Norrbottens Kuriren under kraftsamlingen.

Distriktsordförande Kent Ögren lyfte fram behovet av att rekrytera fler medlemmar för att bygga verksamheten starkare i länet och i länets alla kommuner.

– Här kommer vi från distriktet att med start under vecka 20 åka runt i kommunerna och diskutera vikten av ett fungerande samhällsengagemang, berättade han.

Planering gjordes också för den stora skogsmässan Nolia där Civilförsvarsförbundet av tradition sätter upp en Hitta Vilse-station för att hjälpa barnen att lättare få tillbaka sina bortkomna föräldrar.