Fokus på värden och förmågor

Det talas om ett nytt militärt försvar och ett nytt civilt försvar. Det borde därmed innebära ett nytt totalförsvar.

Nytt eller inte. Analysen och ställningstagandena om vilka värden som ska eftersträvas, vilka olika förmågor som det militära försvaret och det civila försvaret ska ha, måste fram innan det är meningsfullt att ”bygga”. Den 10 juni ska Försvarsmakten och MSB redovisa till regeringen vad man så här långt har kommit fram till när det gäller det civila försvaret. Utan det civila samhället klarar sig inte Försvarsmakten. Och utan civilsamhället klarar sig inte befolkningen. Det är mer ett konstaterande än ett påstående.

Sverige hade för inte alltför länge sedan ett civilt försvar av världsklass. Andra länders företrädare närmast vallfärdade hit för att lära av Sverige. Alla inser förhoppningsvis att då var då och att nu är nu. Detta behöver nödvändigtvis ändå inte per automatik innebära, att alla erfarenheter från det tidigare civila försvaret numera är helt passé och totalt värdelösa. Men en betydande erfarenhet är på väg att bokstavligen dö ut, även om den än så länge finns den kvar. I boken ”I skuggan av kriget. Svenskt civilförsvar 1937-1996” (2014) delar ett antal initierade män och en kvinna med sig av sina kompetenser och erfarenheter av det civila försvaret.