Enhet och gemenskap

Civilförsvarsförbundet är en rikstäckande frivilligorganisation. En del i vår styrka är att vi är en gemenskap, ett förbund, och inte en massa spridda skurar. Vi blir starkare när vi arbetar för samma mål, när vi använder loggan på det sätt förbundsstämman beslutat, när vi använder vår gemensamma domän civil2.se i mejladresserna, vår visuella identitet (snart i uppdaterad tappning), när vi arbetar för att delta i Civilförsvarsförbundets dag samma dag över hela landet och när vi följer förbundsstämmans beslut. Det är när vi gör saker gemensamt som vi blir som starkast och får mest genomslag för vår verksamhet. Även om vi följer ett antal gemensamma nämnare finns ändå väldigt stort utrymme för lokala initiativ. Att vara aktiv och arbeta i en styrelse i Civilförsvarsförbundet är en förmån och ger en bra utgångspunkt för att påverka samhällsutvecklingen och öka den svenska krisberedskapen. Om vi alla springer med bollen mot samma mål har vi större chans att lyckas. Tillsammans!