Fokus: Skydda och rädda

Resurser som kostar pengar måste vara finansierade, även de för räddningstjänst och krishantering. Självklart! En budget är en budget och den måste man hålla sig till. Också självklart! Men i ”skarpa lägen” ska vi som medborgare kunna förvänta oss, att ansvariga samhällsorgan gör allt vad de kan för att skydda och rädda oss. Vi ska kunna känna tillit till att alla tillgängliga resurser som finns också används, utan att någon först ”tittar i budgeten”. Efteråt – när alla har gjort det möjliga – är det dags att solidariskt klara ut hur kostnaderna ska fördelas. Det borde också vara självklart!