Civilförsvarsförbundet – preppers sedan 1937

I januari 2017 har Civilförsvarsförbundet (från början med namnet Luftskyddsförbundet) funnits på banan i Sverige under 80 år. Syftet är sedan starten att förbereda medborgarna för allvarligare kriser som påverkar våra möjligheter när viktiga samhällsfunktioner störs, att verka för att det finns en vilja och förmåga hos medborgarna att hjälpa varandra och att dessutom förstärka ansvariga offentliga samhällsorgan, dvs. staten och kommunerna, när resurserna där inte räcker. I Civilförsvarsförbundet går eget ansvarstagande, medmänsklighet och samhällsnytta hand i hand!