Hur kan jag hantera terrorn?

Gårdagens terrordår i Bryssel, de senaste av sitt slag, skakar om och berör många av oss. Vi uppmanas att inte låta dessa avskyvärda handlingar påverka våra liv.

Förnuftsmässigt är det ganska lätt att förstå att vi i så fall medverkar till att terroristerna uppnår ett av sina syften, nämligen att skrämma oss. Känslomässigt är det inte lika lätt. I praktiken måste var och en förhålla sig till risken att drabbas av ytterligare terrorattacker. Det gäller ju för övrigt alla hot och risker.

Ett sätt är att ta fasta på UD:s och andra länders reserekommendationer. Ett ytterligare sätt är att följa nyhetsrapporteringen, gärna genom att inte luta sig enbart mot en nyhetskälla. Det är upp till var och en att väga syftet med en resa mot de risker som säkra källor beskriver för varje land eller region. Ett tredje sätt är att alltid riskmedveten, dvs. uppmärksam  på hot och risker i ens närhet. Det förmodligen allra viktigaste för dig, mig och våra nära och kära.. Riskmedveten är man när man har en hyfsat god kännedom om hoten och riskerna och alltid i förväg förhåller sig till dessa. Man ska däremot inte vara alltför rädd eller överdrivet försiktig. Däremot måste vi undvika uppfattningen att det som inträffar alltid drabbar någon annan än mig själv.

Har vi dessutom inställningen att det gäller att hjälpas åt, människor emellan, blir effekten ännu bättre.

Livet kan göras säkrare och tryggare! Dessutom inte så sällan med förhållandevis enkla medel!