Tortyr del av vardagen efter den ryska ockupationen av Krim

Efter den ryska ockupationen av ukrainska Krim är tortyr en del av vardagen. Den ryska ockupationsmakten monterar bit för bit ned den ukrainska territoriella identiteten. Etniska ukrainare och personer från den tatariska folkgruppen utsätts för tortyr och misshandel. Ukrainska språket motverkas och nästan all tv har ersatts med rysk propaganda-tv.

”Det ryska angreppet på Ukraina utgör den mest uppenbara kränkningen på flera årtionden av FN-stadgan, internationell rätt samt en överträdelse av de nyckeldokument som ligger till grund för säkerhetsordningen i Europa, till exempel Helsingforsslutakten och Parisstadgan”.

Detta skriver utrikesministrarna i Finland, Estland, Lettland, Litauen, Sverige och Danmark med anledning av att det nu gått två år sedan Ryssland inledde ockupationen av Krim. Utrikesministrarna skriver att om de lät Rysslands agerande passera obemärkt förbi skulle det öka risken för instabilitet och ge minskad respekt för internationell rätt. Kampen mot Rysslands ockupation kommer att fortsätta tills Ryssland lämnar ukrainskt territorium. Andra länder som intagit samma hållning är exempelvis Norge, Island, USA, Kanada och Australien, skriver utrikesministrarna.

Läs texten i sin helhet på den svenska regeringens webbplats: länk.

 

Bilden: Ryska robotbestyckade örlogsfartyget ”Moskva”, här ankrat i Sevastopol. Bilden tagen 2011 när Ryssland hyrde plats för sin flotta av Ukraina.

Foto: Sergii/Flickr