Civilförsvarsförbundet har mer än viljan

Civilförsvarsförbundet vill bidra till skyddet mot olyckor, krisberedskapen och civilt försvar. Vi vill göra det för att värna medborgarnas skydd och säkerhet. Och inte bara det. Civilförsvarsförbundet finns över stora delar av landet och har en omfattande lokal närvaro. Vi finns nära människorna med aktiviteter som bidrar till säkrare och tryggare liv. Och som om det inte räcker med det: Civilförsvarsförbundet har år ut och år in genomfört de uppdrag som staten har gett oss. Civilförsvarsförbundets leveranser uppfyller både ställda krav på volymer och kvalitet. Det gör förstås inte Myndighetens behandling av oss mer begriplig. Men för Myndigheten tycks det vara viktigare att behandla alla frivilliga försvarsorganisationer ”lika”, snarare än att bry sig om vad vi gör och vad vi åstadkommer. Den logiken är mycket svår att förstå, om det ens finns någon.