352 nya medlemmar

Under årets två första månader har 352 personer valt att engagera sig i Civilförsvarsförbundet, den enda frivilliga försvarsorganisation som fortfarande har en omfattande lokal organisation. Den närvaron är något att både känna stolthet över och att värna.