Sverige delas in i sex storregioner

Sveriges 21 administrativa områden kommer att bli sex. Den norra regionen kommer att utgöra nära halva Sveriges yta. Indelningskommittén, med ordförande Barbro Holmberg, har presenterat sitt förslag på ett pressmöte där även civilminister Ardalan Shekarabi medverkade. Bakgrunden är bland annat att skatteförmågan i en del landsting är så svag att de inte klarar sina uppdrag. Genom att göra de administrativa områdena större kommer pengarna att fördelas ut jämnare över landet. Andra aspekter som regional utveckling och arbetsmarknad har också spelat in. Länsstyrelsernas ställning i förhållande till andra myndigheter kommer att gå från svag till starkare i samband med förändringen.Vilka kommuncentra som blir residensstäder återstår att se. De län och regioner som läggs samman ska också ha en sådan blandning av näringsliv att de inte bli så känsliga för konjunktursvängningar utan kan klara sig hjälpligt även i tuffa tider. Målet är att regionerna ska vara jämstarka.

 

Dessa områden bildar de nya stora regionerna:

  • Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.
  • Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro och Södermanland.
  • Stockholm och Gotland.
  • Västra Götaland, Halland och Värmland.
  • Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg
  • Skåne, Blekinge

Foto: Anders J Andersson