First responders

I andra länder talas det om first responders i samband med olyckor och andra händelser. Det handlar om de professionella räddare som först kommer till platsen för det inträffade. Det är givetvis av största vikt att professionen snabbt når fram när det behövs för att rädda och skydda liv, hälsa, egendom och miljö. Men den, eller de, som redan finns på plats är de som först av alla kan göra något för att skydda och på annat sätt hjälpa. Ju finmaskigare nät av människor med förmåga att agera på rätt sätt i väntan på ”blåljusen”, desto större sannolikhet att händelsen avlöper väl. Med andra ord kan många av oss vara first responders.