Idéburet-offentligt partnerskap

Ytterst är det regeringen och riksdagen som ha ansvaret för krisberedskapen och försvaret. För att kunna ta det ansvaret behöver befolkningen – den som ska skyddas – vara delaktig. Eget ansvarstagande samt vilja och förmåga att hjälpa varandra är nämligen omistliga delar i samhällets krishanteringsförmåga.

För att stärka relationen mellan staten och de frivilliga försvarsorganisationerna, och samtidigt respektera och stärka varandras roller, rekommenderar jag varmt konceptet idéburet-offentligt partnerskap (IOP). Med IOP frigörs engagemang och kreativitet som kommer samhället till del. Metoden är oprövad inom politikområdet. Civilförsvarsförbundet är berett att bidra till att utveckla IOP. Men vi kan förstås inte göra det på egen hand.