ID-kapning kriminaliseras

Allt fler i Sverige får sin identitet kapad. Regeringen vill nu att det införs ett nytt brott i brottsbalken: olovlig identitetsanvändning.

I dag finns inte någon lagstiftning som skyddar den enskilde vid identitetskapning, människor står utan straffrättsligt skydd. Samtidigt är det relativt enkelt att få fram viss offentlig information om var och ens bostadsförhållanden med mera. Information som sedan kan användas för att kapa någons identitet.

För att lösa dilemmat vill regeringen med kriminaliseringen av identitetskapning motverka missbruk av identitetsuppgifter och skydda den vars integritet kränks på detta sätt.

– Vi har valt att gå längre med lagförslaget än vad som först var tänkt. Den som förföljer en person genom bland annat id-kapning kommer även att kunna dömas för olaga förföljelse, om var och en av de brottsliga gärningarna är ett led i en upprepad kränkning av personens integritet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

 

Regeringens förslag innebär bland annat följande:

  • För straffansvar ska krävas att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda den personens identitetsuppgifter och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne.
  • Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.
  • Det föreslås även att brottet olaga förföljelse ska omfatta gärningar som utgör olovlig identitetsanvändning.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

 

Illustration: Vaguely Artistic/Flickr