Fördel frivilliga

Tveklöst är att frivilliga gör skillnad, att frivilliga behövs utöver det som staten och kommunerna gör. Inget konstigt med det! Frivilliga är bärare av erfarenheter och kompetenser som inte kan rymmas i en myndighet eller i en kommun.

Är det frågan om kriser på samhällsnivå är det viktigt att den som har ansvaret leder insatsen och att exempelvis ”soloåkningar” undviks. Frivilliga vägleds samtidigt av att möta och tillgodose behoven i syfte att hjälpa drabbade medmänniskor och det samhälle som vi alla är en del av. De har lätt att tänka utanför boxen och styrs i första hand inte av rädslan att göra fel.

De som är tränade att ingå i krishanteringen – FRG är ett strålande exempel – har lättare att förstå sin roll i sammanhanget vilket är ytterligare en fördel för samhället och därmed oss alla.