Verksamheter som gör skillnad

Civilförsvarsförbundet finns i alla län. De 191 lokalföreningarna omfattar 223 av de 290 kommunerna. Antalet medlemmar den 31 december 2015 var 19 669 personer. Av dessa blev 1 317  medlemmar under 2015.

31 774 personer utbildades av Civilförsvarsförbundet för att höja sin egen förmåga och förebygga och hantera olika slags nöd-/krissituationer.

Civilförsvarsförbundet har sett till att FRG nu finns i 162 av landets kommuner. Såväl i den stora skogsbranden 2014 som under flyktingsmottganingen 2015/16 är FRG en av de organiserade frivilligstrukturer som ställt upp allra mest för medmänniskorna och samhället.

Civilförsvarsförbundet har hittills medverkat till att över 2 800 hjärtstartare finns utplacerade i samhället. Flera av dessa har räddat liv.

Civilförsvarsförbundet bedriver samverkan mot brand och hjärtstopp.

Civilförsvarsförbundet bistår publika arrangörer med akutgrupper för att människor som skadas snabbt ska få den hjälp den behöver. Många underviks på detta sätt besök hos akutsjukvården.

Civilförsvarsförbundet lämnar stöd till Migrationsverket i flyktingsituationen och till de länsstyrelser som bett om att få förstärkning.

Genom olika samarbeten verkar Civilförsvarsförbundet mot radikalisering och terrorism.

Alla dessa verksamheter bedrivs av människor som genom sitt engagemang bidrar till det som är Civilförsvarsförbundets vision, nämligen säkra och trygga liv. Tack för att ni finns!