Hon tänkte stanna en månad men det blev 14

24-åriga Delal Sindy lämnade hemstaden Karlstad i oktober 2014 för att under en månad hjälpa flyktingar i den kurdiska delen av norra Irak. Hon blev kvar i 14 månader och hjälpte flyktingar på olika sätt. En del av tiden som volontär, då hon delade ut förnödenheter till behövande men huvuddelen av tiden som anställd av den franska hjälporganisationen Acted. I den egenskapen verkade hon som en av de organisationsansvariga för tre flyktingläger. Genom sitt engagemang har hon träffat många svårt traumatiserade människor och sett det svåra lidandet på nära håll. Upplevelser som förstås har satt djupa spår i henne men också gett henne erfarenheter i att möta människor i kris.  Nu är hon hemma i Sverige igen men åker snart tillbaka för att fortsätta sitt arbete med att hjälpa flyktingar.

Att Delal har en stark vilja och en stor drivkraft att hjälpa utsatta människor, är något som Civilförsvarsförbundets instruktörer i kriskommunikation fick uppleva under några intensiva timmar då hon deltog i deras fortbildning och berättade om sina insatser och upplevelser bland flyktingarna.  För våra instruktörer som utbildar FRG-medlemmar i kriskommunikation där det bland annat ingår att kunna möta människor i kris var detta mycket värdefullt. Delal kunde delge instruktörerna sina erfarenheter från att ha hjälpt svårt traumatiserade människor utan att själv ha någon egentlig medicinsk eller terapeutisk utbildning. Det har handlat om att hjälpa människor med de mest grundläggande behoven av information, mat, vatten, värme, skydd och vila men också att finnas till som medmänniska och samtalspartner för de flickor som lyckats fly från IS.  Dessa flickor har fruktansvärda upplevelser bakom sig som sexslavar med upprepade våldtäkter och misshandel. Frågorna till Delal var många och hennes svar stämde till många eftertankar.

Delal har nu bildat en egen volontärorganisation som heter Act for change. Genom den ska flyktingar kunna få hjälp både i Sverige och i Irak.