Nya personalorganisationen ger nya möjligheter

1 september 2015 sjösattses en ny personalorganisation i Civilförsvarsförbundet. Den innebär bl.a. att verksamhetsledarna är organiserade i fyra regioner istället för att endast vara knutna till 1-2 av de 21 distrikt som Civilförbundet fortsatt är indelat i. Den nya personalorganisationen ger en väsentligt större flexibilitet, samtidigt som den även ökar möjligheten att fokusera personalinsatserna på de behov som finns i verksamheten. Ingen förtroendevald behöver vara osäker på vem man kan vända sig till. Alla distrikt, och därmed även lokalföreningarna i distriktet, har en egen kontaktperson.

Redan gjorda uppföljningar av beslutade förändringar stärker uppfattningen att den nya personalorganisationen är ett bra sätt för Civilförsvarsförbundet att möta framtidens utmaningar på. När personalen används på rätt sätt har den en betydelsefull funktion i förbundet. Men det är alla aktiva medlemmar – funktionärer av olika slag – som är Civilförsvarsförbundets främsta resurs i arbetet för säkrare och tryggare liv. Vid årsskiftet 2015/16 hade Civilförsvarsförbundet 19 669 medlemmar. Av dessa är 1 320 nya medlemmar under år 2015.