Utmärkt anförande, men fel målgrupp

Alice Bah Kuhnke är den i regeringen som ansvarar för civilsamhällespolitiken. I fredags höll ministern ett utmärkt anförande på en konferens anordnad av Överenskommelsen, den vardaglig benämningen på den uppgörelse som för över ett halvt decennium sedan träffades mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting samt idéburna organisationer inom civilsamhället med social inriktning, däribland Civilförsvarsförbundet.

Ministern lyfte särskilt fram behovet av att förändra regelverk och principer för att underlätta villkoren för civilsamhället. Det är vad som behövs för samhällets bästa. Regeringens budskap behöver emellertid kommuniceras med ledningarna för många av de statliga myndigheter som har kontakt med civilsamhället. Det är i dessa myndigheter som politiken ska förverkligas. Därför är det den målgruppen som behöver höra och förstå vad det är som politiken eftersträvar och politiken ska få genomslag i verkligheten. De som deltog i fredagens konferens var de som redan har förstått vad politiken syftar till.