Regeringen satsar på webbaserad utbildning mot fallolyckor

Regeringen beslutade i dag att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en webbaserad utbildning om hur fallolyckor kan förebyggas inom hälso- och sjukvård samt inom social omsorg. Tillsammans med SKL ska en utbildningsinsats göras riktad mot äldre människor om hur de själva kan skydda sig mot fallolyckor. Fallolyckor händer i alla åldrar men äldre drabbas oftare.

– Varje dag dör fyra äldre personer till följd av en fallolycka trots att det finns kunskaper kring hur olyckorna kan undvikas. Kunskapen måste få större spridning både hos de som arbetar inom äldreomsorgen och hos äldre själva, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Socialstyrelsen ska redovisa en webbaserad lösning om fallprevention senast 1 mars 2019 och utbildningsinsatsen tillsammans med SKL ska slutredovisas senast 1 mars 2017.

 

SKL är Sveriges kommuner och landsting.

Bild: Åsa Regnér. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet