400 000 brandvarnare fungerar inte

I Sverige finns cirka fyra miljoner brandvarnare men var tionde av dem fungerar inte. Eftersom de flesta av Sveriges cirka 6 000 årliga bostadsbränder sker under december och januari, uppmanar MSB nu alla att testa sin brandvarnare.

Inte nog med att 400 000 brandvarnare inte fungerar, det finns också en mängd hushåll som inte ens har någon. Jämför med att det finns cirka fem miljoner hushåll och att många hushåll har flera brandvarnare. Minst två fungerande brandvarnare borde vara självklart i varje hushåll. En billig livförsäkring. Med ny teknik kan de också kopplas till en app i den smarta mobiltelefonen.

I Civilförsvarsförbundets butik (civil.xmoms.com/) finns Testhornet att beställa. En svensk uppfinning (brandmannen Anders Hansson) som också tillverkas i Sverige. Det är ett extra långt skohorn med en knapp längst upp anpassad till flertalet brandvarnare. Med hjälp av Testhornet kan man trycka på brandvarnarens knapp stående på golvet istället för att klänga på en stol och riskera en fallolycka.

För att uppmärksamma behovet på brandvarnare utlyste MSB den 1/12 till brandvarnardagen.

MSB är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

 

Foto: Infoprodukter.se