Upphovrättsintrång avslutat

Personen som olovligen använt sig av Civilförsvarsförbundets emblem har nu plockat ned alla inlägg där vårt emblem fanns med. Vi uppmanar än en gång alla som vill engagera sig i den svenska krisberedskapen att gå med i en frivillig försvarsorganisation, exempelvis Civilförsvarsförbundet.