Intrång på Facebook i vårt varumärke

På Facebook finns har en person med politiska förtecken lagt upp en inbjudan att gå med i ett ”krisnätverk”. Personen använder sig av Civilförsvarsförbundets emblem, vingarna med granat och tre kronor. Detta är naturligtvis ett brott mot upphovsrätten och vi agerar nu på olika sätt för att få stopp på detta missbruk. Civilförsvarsförbundet uppmanar alla som vill engagera sig i den svenska krisberedskapen att gå med i Civilförsvarsförbundet eller annan frivillig försvarsorganisation. Vi ger ingen ytterligare spridning åt inlägget utan agerar på det sätt som är möjligt för att stoppa intrånget i vårt varumärke/emblem.