Välkommen till seminarium på Mötesplats Samhällssäkerhet

Välkommen till Civilförsvarsförbundets seminarium på Mötesplats Samhällssäkerhet Kistamässan, Stockholm, 24 november klockan 11:30-12:30.

Individens ansvar i krisberedskapen åberopas allt oftare.

Medborgarnas möjligheter genom att både vara förberedda och kunna agera på lämpligt sätt är väsentliga för en framgångsrik krishantering. Det vet vi redan. Men hur görs medborgarna medvetna om detta? Hur får de kännedom om ”verktygen”? I seminariet ges ett praktiskt exempel från Göteborg. En färsk studie som genomförts på uppdrag av riksdagens försvarsutskott presenteras. Vi får också del av hur regeringskansliet arbetar med frågorna.

Moderator:
Anders M. Johansson, generalsekreterare Civilförsvarsförbundet

Talare:
Thord Eriksson, ämnesråd, Justitiedepartementet
Karin Eriksson, chef, Samhällsskydd och beredskap i Göteborgs stad
Elisabet Michailaki Lindquist, utredare, Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat