Råd om du drabbas av terrorbrott

Vid Civilförsvarsförbundets stämma i oktober fattades beslut om inriktningen för förbundets verksamhet mot terrorbrott. Propositionen innehåller också råd som vänder sig till allmänheten i den händelse att man drabbas av terrorbrott:

  • Försöka hålla oss lugna.
  • Vara uppmärksam och försiktig vid stora folksamlingar.
  • Tipsa polisen om misstänkta föremål, agerande m.m.
  • Tipsa säkerhetspolisen om hot/risker mm via www.sakerhetspolisen.se
  • Larma, genom att ringa 112, i livshotande situationer.
  • Föra drabbade i säkerhet och ge första hjälpen.
  • Följa UD:s reserekommendationer.