Tyst minut för offren i Paris

EU har för i dag måndag 16 november klockan 12:00 utlyst tyst minut för offren efter fredagens terrordåd i Paris. Den svenska regeringen deltar och regeringskansliet flaggar på halv stång. Efter den tysta minuten hissas flaggan i topp. Detta stödjer Civilförsvarsförbundet och uppmanar alla andra att delta.

Vid Civilförsvarsförbundets stämma antogs en proposition om hur Civilförsvarsförbundet ska stödja samhället i kampen mot terrorism och radikalisering. Till propositionen togs ett dokument fram med bakgrundsinformation bland annat radikalisering och vägen till terrordåd. Du kan läsa dokumentet här: Kunskapsöversikt.

 

Foto: ivnuk.suupercollidr/Flickr