FRG vakar över nytt evakueringsboende i Falun

Det första av tre evakueringsboenden för asylsökande flyktingar har nu öppnats i Falun i Hälsingegårdsskolan. Igår anlände de första människorna och FRG finns nu på plats dygnet runt för att säkerställa säkerheten vid boendet.

Akutboendet som har öppnats i en skola i Falun är ett av tre boenden som nu ska ge husrum för asylsökande flyktingar. Boendena har till en början varit hemliga, en åtgärd för att säkerställa säkerheten och minimera risken för brandattentat.

– Främst är det för försäkringstekniska skäl. Det ligger faktiska hot mot att de kan bli nerbrända och då gäller inte försäkringarna om vi är tydliga med var de är någonstans. Vi vill vara jättetydliga och transparanta men det är för hög risk för Falu kommun att ta, säger Maria Jonsson, chef för arbetsmarknad-, integrations- och kompetensförvaltningen till Dala-Demokraten.

Frivilliga Resursgruppen med flera personer från Civilförsvarsförbundet är nu även engagerade vid skolan och agerar vakter dygnet runt. Ett 70-tal personer från FRG turas om skiften men när två boenden till snart ska öppnas finns det ett stort behov av fler krafter till gruppen.

– Det är just därför vi söker efter volontärer som vi kan utöka vår grupp med.Vi söker framförallt efter personer som kan ställa upp om någon vecka som har ett flexibelt schema och kan ställa upp dagtid, säger Kent-Ove Strömstedt, FRG-ansvarig för FRG Falun.