Migrationsverket larmar om hjälp

Det finns inte tillräckligt med boenden till de asylsökande som kommer till Sverige. Migrationsverket larmar nu om en ohållbar situation och ett akut läge. ”Systemet är redan överbelastat och antalet som söker sig till Sverige ökar”, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef för Migrationsverket i ett pressmeddelande. 

Natten till igår fick 50 asylsökande människor tillfälligt sova i receptionen i Migrationsverkets lokaler i Norrköping. Brist på boenden är nu så stor att Mirgationsverket larmat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om vidare hjälp. Det akuta läget kräver inom kort 20 000 evakueringsplatser. Den senaste veckan har över 9200 människor sökt asyl i Sverige. De flesta människor kommer från Syrien och Afghanistan men även Irak. Runt 2000 av dessa är ensamkommande barn.

Situationen i Tyskland har också försämrats där runt 40 000 personer nu bor i tältläger, något som sannolikt leder till att allt fler kommer att söka sig till Sverige. Migrationsverket har gått ut med information att man inte längre kan garantera boenden till de människor som kommer till Sverige.

– Budskapet från Migrationsverket till MSB är att 110 000 boendeplatser behövs, varav 50 000 i år och 60 000 nästa år, för att klara situationen, säger Mikael Ribbenvik i ett pressmeddelande.