Tack alla som gör vad ni kan!

Ni är många inom Civilförsvarsförbundet som tillsammans med andra frivilliga gör allt vad ni kan för att asyl- och flyktingmottagningen ska fungera så bra som möjligt i den mycket anträngda situationen. All heder åt er!

Igår gick polisen ut och bad om all hjälp den kan få för att förhindra illdåden mot befintliga och planerade flyktingboenden. Det är starkt gjort av polisen att göra det. Därigenom visar polisen att den är insiktsfull och ser möjligheter att ta sitt ansvar med hjälp av resurser utanför den egna kåren. Frivilliga ska givetvis inte ta över polisens verksamhet. Men frivilliga kan förstärka närvaron ute i samhället genom att vara extra uppmärksamma och exempelvis nattvandra vid flyktingboenden. Det är något som bör göras i samförstånd med polisen och utan att man utsätter sig själv för fara. När vi från Civilförsvarsförbundets sida talar om att slå mänskliga ringar runt flyktingboendena är det just den typen av förstärkningar som vi avser. Illdåden är inte bara illdåd mot Sveriges asyl- och flyktingmottagning, de skadar hela samhället om de fortsätter.