Våra kläder innehåller gifter

Gifter och miljöfarliga kemikalier som används vid klädtillverkning kan sitta kvar i kläderna vi köper och innebära en hälsofara. Det menar forskare från Stockholms universitet som undersökt 60 plagg från svenska och internationella klädkedjor.

Flera hälsofarliga ämnen har hittats i de 60 plagg som forskare från Stockholms universitet har analyserat. Flera av ämnena fanns inte med på tillverkarnas listor och misstänks vara biprodukter, restprodukter eller tillsatta under transport som kan vara cancerframkallande.

– Att exponeras för dessa kemikalier ökar risken för hudallergier, men de kan vara relaterade till mer allvarliga hälsoeffekter och miljörisker. Några av de identifierade kemikalierna är misstänkt eller bevisat cancerframkallande, samt giftiga för vattenlevande organismer, säger Giovanna Luongo, nybliven doktor i analytisk kemi vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Forskarna har tvättat kläderna och sedan mätt halterna. Vissa ämnen tvättades ur och riskerar därmed att hamna i vattenmiljöer. Andra stannade kvar i kläderna vilket i förlängningen kan påverka huden. Det hittades även giftiga ämnen i ekologisk bomull. Men även om kemikalierna kan vara cancerframkallande behövs mer forskning .

– Vi har bara skrapat på ytan, det här är någonting som måste tas itu med. Kläder bärs dygnet runt hela livet. Vi måste ta reda på om kemikalierna går ut i huden och vad som händer i kroppen. Det är mycket svårbedömt och kräver betydligt mer forskning, säger Conny Östman, professor i analytisk kemi i ett pressmeddelande.

Foto: Lasse Nielsen, 2014 www.flickr.com