Det ärliga och härliga engagemanget

Jag är så stolt över att vara svensk. Jag är också trygg med att bo i ett av världens säkraste länder. Visserligen visar händelser enbart under de senaste dagarna, att även vi i Sverige måste vara beredda på att händelser inträffar som saknar all koppling till medmänsklighet. Men vi visar gång efter annan att vi ställer upp när det behövs för att göra skillnad. Det är ett ärligt och uppriktigt engagemang som ger oss anledning att se ljust på framtiden. Ett samhälle som genomsyras av medmänsklighet är ett härligt samhälle.