Engagemang för de som flyr

Efter några månader på Sveriges Radio är jag tillbaka på Civilförsvarsförbundet några veckor för att arbeta med tidningen Civil. Ett stort fokus ligger på de insatser som Frivilliga resursgruppen gör för de människor som flyr till Sverige. Flera transitboenden har med hjälp av FRG tagits fram tillsammans med kommuner för att hjälpa människor. FRG som utbildas bland annat i första hjälpen och krishantering gör nu en stor insats, dels för människorna som flyr hit men också för Sverige. Jag blir rörd över det engagemang som kommer från frivilliga krafter och ser fram emot att få ta del av fler engagemang som kommer från FRG och föreningarna inom Civilförsvarsförbundet.