FRG hjälper kommuner och myndigheter i flyktingkrisen

Under de senaste sju dagarna har ca 9 300 flyktingar kommit till Sverige för att söka asyl. Av dessa är en stor andel, ca 2 500 personer, ensamkommande flyktingbarn. Migrationsverket, MSB, länsstyrelser och kommuner, som på vissa ställen tvingas arbeta dygnet runt, ställs inför stora utmaningar. Frivilligorganisationer och frivilliga hjälper till med mat, transporter, logi mm för flyktingar. Även FRG är redan inkopplade och/eller förberedda på insats på flera orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Staffanstorp, Ystad, Trelleborg, Västernorrland, Jönköping, Skinnskatteberg, Askersund, Degerfors, Arvika-Eda, Södertälje, Sundbyberg-Solna, Tyresö, Järfälla, Sigtuna och Ekerö.