Sven Lindgren omvald till förbundsordförande

Vid Civilförsvarsförbundets förbundsstämma i Solna i helgen omvaldes Sven Lindgren till förbundsordförande.

Till förste vice förbundsordförande valdes Ann-Lena Sörenson och till andre vice förbundsordförande valdes Ida Texell. Till ordinarie ledamöter valdes Mats Brantsberg, Jan Björkman, Patrik Bylin, Jan Cedmark, Kjell Jansson, Georgios Kontorinis, Gunilla Nordgren samt Britt Sturestam.

Sven Lindgren avtackade flera ledamöter i den gamla styrelsen: Leni Björklund, förste vice förbundsordförande, Kenneth Andersson, andre vice förbundsordförande, Mikael Rieslund, ledamot, Rolf Nilsson ledamot, Tomas Berg, ersättare samt Lotta Finstorp, ersättare.

Sven Lindgren belönade Leni Björklund och Kenneth Andersson med kunglig medalj i guld för väl utfört arbete.

 

Foto: Anders J Andersson