Civilförsvarsförbundet står upp i kampen mot terrorismen

Frivilligorganisationen Civilförsvarsförbundet har beslutat att påbörja ett arbete för att förebygga terrorism, radikalisering och våldsbejakande extremism. Arbetet ska ske genom förbundets utbildningsverksamhet men också genom andra riktade informationsinsatser.

Civilförsvarsförbundets förbundsstämma i Solna beslutade i helgen att verksamheten även ska innefatta arbete mot terrorism, radikalisering och våldsbejakande extremism.

Arbetet kommer att bedrivas genom informations- och kunskapsspridning, medverkan i demokratiprojekt, lokala aktiviteter för att minska utanförskap bland annat genom att främja integration samt erbjuda kommunerna assistans inom exempelvis asyl- och flyktingmottagandet.

Några av de återgärder man som enskild individ kan ta till om man drabbas av terrorism är:

Försöka behålla lugnet

Var uppmärksam på avvikande beteende och undvika stora folksamlingar

Tipsa polisen och ringa 112 vid nödsituationer samt följa UD:s reserekommendationer.