Civilförsvarsförbundets stämma inledd

I Solna pågår just nu Civilförsvarsförbundets förbundsstämma. Förbundsordförande Sven Lindgren inledde och kommunstyrelsens ordförande i Solna, Sven Kinnander, hälsade välkommen. Inrikesminister Anders Ygeman håller nu ett intressant anförande och på regeringens vägnar tackade han förbundet och dess medlemmar för arbetet i den svenska krisberedskapen.