Dags för förbundsstämma!

Den 10-11 oktober genomför Sveriges Civilförsvarsförbund förbundsstämma. Det händer vartannat år. Den här gången samlas stämmodeltagarna i Solna, Sveriges till ytan tredje minsta kommun med en bofast befolkning på cirka 75000 invånare. Valda ombud för alla medlemmar ska fatta beslut av betydelse för hela Civilförsvarsförbundet – lokalt, regionalt och nationellt. Det gör förbundsstämman en viktig, demokratisk mötesplats.

Stämman är ombudens och förbundsstyrelsens arena. Det står helt klart för mig som generalsekreterare, det är också så jag anser att det ska vara. Jag kommer förstås att vara närvarande, men min uppgift är framför allt att lyssna. Jag deltar inte i några debatter. Det är ombudens och förbundsstyrelsens sak att göra det. När jag yttrar mig är det i princip endast för att lämna information av praktisk art. Mina insatser gällande förbundsstämman ligger i stället i skedena före och efter stämman.