Regeringen bjuder in Civilförsvarsförbundet

Regeringen har inbjudit Civilförsvarsförbundet att delta i tre möten den närmaste tiden.

Idag, den 2 oktober, är det en hearing om en ny samrådsmodell mellan regeringen och civilsamhället som kultur- och demokratiminister Alice Bah-Kuhnkes statssekreterare Per Olsson håller i. Regeringen konstaterar att det civila samhället bidrar med perspektiv och förslag till lösningar som är av stor vikt för att skapa ett bättre en. Den 12 oktober har statsminister Stefan Löfven bjudit in oss till ”Sveriges tillsammans”, en nationell samling för att samla alla krafter som kan och vill bidra till att förbättra nyanländas etablering. Två dagar senare, den 14 oktober, har justitieminister Morgan Johansson bjudit in Civilförsvarsförbundet till ett samtal om brottsförebyggande arbete.

Civilförsvarsförbundet kommer givetvis att delta i dessa samtal. Jag är övertygad om att Civilförsvarsförbundet utifrån vår kärnverksamhet kan bidra till förbättringar i samhället som leder till säkrare och tryggare liv. För det är vad Civilförsvarsförbundets verksamhet går ut på.