Bokcirkeln Kollaps

En bokcirkel om boken Kollaps har dragits igång på facebook. Alla intresserade är välkomna att delta.
Under hösten kommer vi att läsa och på nätet diskutera David Jonstads bok ”Kollaps. Livet vid civilisationens slut.”

”Genom att titta på såväl nutid som historia försöker David Jonstad ge en bild av vad som får en civilisation på fall. En av de huvudsakliga orsakerna tycks vara komplexitet. Ju större komplexitet, desto större risk för kollaps.”

Läs mer om författaren och boken.

Gå med i bokcirkeln
Bokcirkeln Kollaps